Lustrafjorden Kameraklubb

Meny
Gå til innhold
Erling Kvalsøren, ved Hafslovatnet

Velkommen til
Lustrafjorden Kameraklubb
 
Lustrafjorden Kameraklubb er ein politisk og religiøst uavhengig klubb som har til føremål å fremja interessa for amatørfotografering, fotografi som uttrykksmåte og kunstform i eit aktivt og sosialt miljø.
Vi er ein  møteplass for alle, både nybegynnar og erfaren, med fotointeresse.
Vi er en aktiv og allsidig gjeng som ønsker å bidra til et inkluderande fotomiljø i Luster.
Vi har medlemsmøte 3. torsdag i mnd. kl.: 19:00. Vi har møta våre på Fjordstova, Skjolden og kantina på ATS, Gaupne.
Klubben vart stifta i 1985 og har sidan vært i regelmessig aktivitet.
Jorun Grete Ugulen, Mot Molden
Bruk av bilda
 
Alle bilda som ligg på lkk.photo , Lustrafjorden Kameraklubb er beskytta av norsk opphavsrett lovgiving. Om ikkje anna er nemnd så tilhøyrer bilda den fotograf som det vert vist til.
Om du ønsker å bruka ein kopi av eit eller fleire bilde må du ta kontakt med Lustrafjorden Kameraklubb.
Bilda som er lagt ut på websidene er optimalisert for web.
Men det er stor moglegheit for at dei finnes i ei høgre oppløysning.
© 2020 Lustrafjorden Kameraklubb

Tilbake til innholdet