Lustrafjorden Kameraklubb

Meny
Gå til innhold


Om Lustrafjorden Kameraklubb

Lustrafjorden Kameraklubb er ein politisk og religiøst uavhengig klubb som har til føremål å fremja interessa for amatørfotografering, fotografi som uttrykksmåte og kunstform i eit aktivt og sosialt miljø.
Vi er ein  møteplass for alle, både nybegynnar og erfaren, med fotointeresse.
Vi er en aktiv og allsidig gjeng som ønsker å bidra til et inkluderande fotomiljø i Luster.
Vi har medlemsmøte 3. torsdag i mnd. kl.: 19:00. Vi har møta våre på Fjordstova, Skjolden og kantina på ATS, Gaupne.
Klubben vart stifta i 1985 og har sidan vært i regelmessig aktivitet.

Styret
Styret for 2019 ser slik ut:
Leiar: Jorunn Grete Ugulen
Nestleiar: Terje Anton Gudmundson
Kasserar: Halvard Johan Bolstad
Styremedlem: Kåre Steinar Skagen
Styremedlem: Laila Karin Kvamme
Varamedlem: Erling Kvalsøren

Aktivitetar
Klubbens aktivitet gjennom året består mykje av medlemsmøter, kurs og turar. Vi har ein månadleg aktivitet kalla «Månadens Bilde» som igjen fører fram til årets fotograf.
 
Vi ynskjer å fremja interessa for amatørfotografering, fotografi som uttrykksmåte og kunstform i eit aktivt og sosialt miljø.
 
  • Ein søkjer å nå dette ved: å holde regelmessige møter med foredrag / diskusjonar om fotografiske emne og bildevisning.
  • å holde regelmessige møter med foredrag / diskusjonar om fotografiske emne og bildevisning.
  • å arrangera utstillingar, fotoverksteder, fotokonkurransar, fototurar /utflukter og andre aktiviteter som faller naturlig for klubben.
  • å informera om fotografisk utstyr og litteratur.
  • å drive opplæring i fotografering og bildebehandling.

Medlemskontingent
Er for ordinært medlemsskap på kr. 250,- .
Ungdom til og med 19 år kr. 150,-.
Husstandsmedlem på kr.400,-.
Nye medlemar kan delta på to ordinære møter før dei må melda seg inn.
Medlemmane har fri tilgang til klubbens vanlege møter.
Utmelding skal skje skriftleg til styre innan 31. desember.


 

 
     
 

 
Jorunn Grete Ugulen, Feigum, Molden
© 2020 Lustrafjorden Kameraklubb

Tilbake til innholdet